Goede doelen

De Trimaran toont haar identiteit o.a. door projecten te ondersteunen. Daartoe vragen wij u om uw kind elke maandagmorgen een kleine financiële bijdrage mee te geven. Dit hoeft niet veel te zijn: alle kleine beetjes werken mee aan iets groots.
We vragen de leerlingen uit de bovenbouw een “goed doel” uit te kiezen dat hen aanspreekt en waar zij de financiële bijdragen aan willen besteden. Iedere drie maanden zal een andere groep een keuze mogen maken. Dit mag een landelijk project zijn maar het is ook mogelijk een regionaal project te steunen. De leerlingen, uit de desbetreffende groep, zullen vervolgens zelf het project introduceren en promoten in de overige groepen. Op de financiële barometer valt te lezen hoeveel er iedere maandag wordt bijgedragen en wat uiteindelijk de eindstand wordt.

Via deze website kunt u regelmatig lezen welk doel er gekozen is.