Ouderraad

De Trimaran heeft een ouderraad. De belangrijkste activiteiten zijn:

  • het organiseren van, dan wel het verlenen van medewerking aan activiteiten die deel uitmaken van het lesprogramma van de school (schoolbibliotheekwerk, sportdagen, verkeersexamen), dan wel activiteiten die buiten het lesprogramma plaatsvinden (Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisjes, buitenschoolse sportactiviteiten, feesten);
  • het organiseren en verzorgen van thema-avonden voor ouders;
  • het vaststellen, innen en beheren van de ouderbijdrage en schoolreisgeld.

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen. De vergaderdata staan in het ouderbulletin vermeld.

De ouderraad bestaat uit:

Functie Naam
Voorzitter Silvia Mol
Secretaresse Simone Spaargaren
Penningmeester Mireille Kras
Feestcommissie Ilse van der Plas
Feestcommissie Ramona Stevens
Sportcommissie Judith van der Made
Schoolbibliotheek Jacqueline Conijn
Schoolreisjescommissie Christa van Duin
Schoolreisjescommissie Sandra Alberts
Verkeersouder Patrica Arzoni
Verkeersouder Margriet Sta van Uitert
Contact schoolteam Monique de Vries
Contact schoolteam Afke Collet