Opvang

Tussen-de-middag opvang 
De Trimaran biedt de leerlingen de gelegenheid om tussen de middag over te blijven, onder toezicht van geschoolde overblijfkrachten. Daarvoor moet u zich aanmelden bij www.overblijvenmetedith.nl  waarna u zelf achter de computer de overblijfmomenten van uw kind inplant. De kosten, € 2,00 per overblijfmoment, worden maandelijks berekend en rond de 25e van de volgende maand automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Kinderen die niet zijn aangemeld via Overblijven met Edith kunnen helaas geen gebruik maken van de overblijfregeling. Verder verwijzen wij u naar de Overblijfgids die via de website is te downloaden. Monique de Vries is overblijfcoördinator, telefoon: 0299 – 351351.

Verlengde schooldag / Bredeschool activiteiten
De verlengde schooldag activiteiten vormen een samenwerking met OBS de Piramide, Majest, Berend Botje en Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam.
Op de website http://www.cbwedamvolendam.nl/kinderwerk/ kunt u uw kind inschrijven voor activiteiten na schooltijd. De kosten worden laag gehouden, maximaal € 4,00 per keer.

Voor de voor- en naschoolse opvang verwijzen wij u graag naar een van onderstaande instellingen. U kunt terecht bij:

  • Kinderopvang Berend Botje  Keetzijde 18a, 1135 VX Edam, tel. 364934
  • Buitenschoolse Opvang Majest  Achterhaven 87a, 1135 XT Edam, tel. 316478