Stichting CPOW

Oecumenische Basisschool De Trimaran valt onder het bestuur van de Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW). Deze Stichting beheert 16 scholen in Purmerend, Ilpendam, Monnickendam, Landsmeer, Marken en Edam.

CPOW heeft een strategisch beleidsplan ontwikkeld zodat in de komende vier jaar met alle geledingen samen inhoud gegeven kan worden aan de missie “geloof in onderwijs”. Dit plan is een leidraad en inspiratiebron voor ons handelen de komende jaren. De kwaliteit van het onderwijs en de organisatie staat daarbij voorop. We werken met zijn allen aan een optimale toekomst voor ieder kind dat aan ons is toevertrouwd.

Veel dagelijkse werkzaamheden van het Stichtingsbestuur worden uitgevoerd op het secretariaat. Meer informatie over CPOW vindt u op www.cpow.nl.