Opleidingsschool

Wij vinden het belangrijk studenten te begeleiden. Zij zijn de toekomstige leerkrachten en collega’s. Gedurende een schooljaar voeren de studenten van de (I)PABO en opleidingen tot klassenassistent of onderwijsassistent opdrachten uit in de onderbouw of bovenbouw, doorgaans in een vaste groep. Er is overleg tussen de student, de mentor en de schoolopleider. De eindverantwoordelijkheid voor de kinderen in de groep blijft bij de groepsleerkracht.

LIO-ers (Leraar in Opleiding) zijn bijna afgestudeerde (I)PABO-studenten die een langere, deels betaalde, stage aan een school kunnen volgen. Het is de bedoeling dat zij een aanzienlijk deel van die tijd als zelfstandig groepsleerkracht meedraaien. De LIO-mentor en schoolopleider verzorgen de begeleiding.