Kwaliteitsonderwijs

Een gezonde school blijft altijd kritisch kijken naar haar kwaliteit van onderwijs. Op een aantal manieren werkt De Trimaran aan borging van het bereikte niveau alsmede verdere kwaliteitsverbetering. Ter versterking worden elk schooljaar een aantal belangrijke zaken uitgewerkt op onder andere het gebied van bekwaam personeel, het pedagogisch klimaat, adaptief onderwijs, passend onderwijs, muzikale ontwikkeling, ICT en excellent leren.

Inspectie
Eén keer in de vier jaar brengt de inspecteur een bezoek aan onze schoollocaties. De onderzoeksrapporten kunt u vinden op internet. Wij gebruiken deze bevindingen om ons onderwijs voortdurend verder te ontwikkelen