Verzoek: invullen oudertevredenheids-onderzoek

Woensdag 4 april jl. heeft u via Digiduif een verzoek ontvangen om onze jaarlijkse ouder tevredenheids-vragenlijst in te vullen. Inmiddels hebben 84 ouders aan dit verzoek voldaan. Dat is 32%. We hopen dat dit aantal ruim boven de 100 uit gaat komen. Tot vrijdag 20 april heeft u de tijd om enkele vragen in te vullen. In het bericht – via Digiduif ontvangen – staat de link die u hiervoor kunt gebruiken. Onze hartelijke dank voor uw feedback.