Groepsindeling schooljaar 2018-2019

Er is een goed begin gemaakt met de organisatie voor volgend schooljaar. Team, MR en managementteam zitten regelmatig om tafel om naar de opties te kijken die voor ons liggen. Waar we zeker van zijn is dat we wederom met veertien groepen kunnen werken.