Schoolmaatschappelijk Werk+ op De Trimaran

De SMW’er is er voor school, ouders én kind. Om meer duidelijkheid te krijgen wat een SMW’er doet, hoe zij te werk gaat en wanneer en hoe je bij SMW terecht kan, is dit hieronder beschreven.

Waarom School Maatschappelijk Werk+?
Het streven van SMW+ is dat alle kinderen en jongeren, waar nodig, krijgen wat zij nodig hebben om veilig en gezond op te groeien.  School is hierbij een goede plek om zicht te krijgen op kinderen en jongeren.  De meeste kinderen groeien veilig en gezond op. De School Maatschappelijk Werker kan meedenken / ondersteunen hoe kinderen en jongeren preventief ondersteund kunnen worden om dit vast te houden (bijvoorbeeld door het volgen van een training). Soms is een  gesprek of advies (aan ouder, kind of leerkracht) al voldoende.

Met een klein deel van de jeugdigen op scholen gaat het niet vanzelf goed. Schoolmaatschappelijk Werk PLUS (SMW+) helpt hen en hun ouders/opvoeders, familie en leerkrachten met het oplossen van problemen. Die hulp maakt het beter mogelijk dat de jeugdigen opgroeien tot sociale, mondige en zelfredzame burgers die een bijdrage aan de (lokale) samenleving leveren. Schoolsucces is één van de belangrijkste beschermende factoren om maatschappelijke uitval te voorkomen. Voor alle jeugdigen in het primair en voortgezet onderwijs moet er daarom sprake zijn van ‘passend onderwijs’: wat is de best mogelijk ontwikkeling?

Voor sommige jeugdigen betekent dit dat zij extra zorg en aandacht nodig hebben. Scholen hebben een zorgplicht en het SMW+ vervult hierin een belangrijke rol.

De School Maatschappelijk Werker op De Trimaran
Graag stel ik mij voor:
Mijn naam is Carolien de Visser. Vanaf 2018 zal ik als School Maatschappelijk werker+ aan de slag gaan in het primair onderwijs. Inmiddels heb ik verschillende ervaringen opgedaan in de jeugdhulpverlening, waaronder het School Maatschappelijk werk. Met veel plezier ga ik dan ook van start op de basisscholen in de gemeente Edam – Volendam.

Werken met kinderen en ouders doe ik met veel plezier. De juiste hulp aan laten sluiten of samen zorgen dat een hulpvraag wordt opgelost waardoor kind en gezin weer verder kan gaan vind ik een leuke uitdaging. Graag ga ik deze samen aan met leraren, intern begeleiders en andere belangrijke betrokkenen.

Vanaf dinsdag 20 februari 2018 (zie de agenda) zal ik regelmatig aanwezig zijn op De Trimaran tijdens het inloopspreekuur. Ik kan vrijblijvend worden aangesproken, waarbij we direct naar de vraag kijken of we een afspraak hiervoor inplannen. Vragen kunnen gaan over de ontwikkeling van je kind, echtscheiding, rouw e.d.  Het kan zijn dat een aantal gesprekken helpen om weer op weg te kunnen, mocht dit niet zo zijn dan ondersteun ik om de juiste hulp te verkrijgen.

Groetjes,

Carolien de Visser

tel: 06 41685919
e-mailadres: c.d.visser@spirit.nl
Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag