Rekeningnummers

Rekeningnummers van de school
NL 74 ABNA 0613 5126 85
tnv Trimaran Ouderraad inzake overblijf

NL 32 ABNA 0613 5082 03
tnv Trimaran Ouderraad inzake schoolkas (schoolkamp groep 8, schoolzwemmen)

NL 39 ABNA 0494 5421 36
tnv Trimaran Ouderraad inzake schoolreisjes, typecursus en ouderbijdrage
Penningmeester Ouderraad: Mireille Kras-Koning, telefoon 374262, 06-22541484 of via een bericht in DigiDuif.