Ingekomen bericht: ‘Samen aan de rekenspelletjes’

voor groep 3 tot en met 8 In deze tijd van het turen naar schermen en ‘online leven’ wordt er in veel gezinnen te weinig samen ondernomen (offline ;)). Daarom hebben wij, www.wijzeroverdebasisschool.nl (drs. Maaike de Boer) afgelopen maanden hard gewerkt aan het ontwikkelen van leerzame rekenspelletjes die ouders met hun kinderen gezellig samen aan de keukentafel kunnen spelen. De instructievideo’s van deze rekenspelletjes zijn al meer dan 15.000 keer gedeeld op Facebook (het spel met de meeste likes tot nu toe is het ‘eierdoosspel’) en we hebben ontzettend veel leuke reacties ontvangen van ouders, maar ook van leerkrachten die

Verder lezen

TypeWorld

De computercursus voor kinderen vanaf groep 6, wordt beheerd door Mireille Kras, penningmeester van de Ouderraad. Een jaarlicentie kost € 25,00 en dat kan worden overgemaakt op rekeningnr. NL39 ABNA 0494 5421 36 t.n.v. Ouderraad De Trimaran, met vermelding van TypeWorld en de naam van uw kind. Na de overschrijving gaat Mireille de licentie voor uw kind activeren en krijgt u bericht wanneer de cursus kan starten. Tot nu toe hebben 16 kinderen zich aangemeld voor TypeWorld. Een nuttige, speelse en digitale methode om sneller met het toetsenbord om te kunnen gaan. Zelfs ouders maken gebruik van dit aanbod. Ook

Verder lezen