Schoolmaatschappelijk Werk+ op De Trimaran

De SMW’er is er voor school, ouders én kind. Om meer duidelijkheid te krijgen wat een SMW’er doet, hoe zij te werk gaat en wanneer en hoe je bij SMW terecht kan, is dit hieronder beschreven. Waarom School Maatschappelijk Werk+? Het streven van SMW+ is dat alle kinderen en jongeren, waar nodig, krijgen wat zij nodig hebben om veilig en gezond op te groeien.  School is hierbij een goede plek om zicht te krijgen op kinderen en jongeren.  De meeste kinderen groeien veilig en gezond op. De School Maatschappelijk Werker kan meedenken / ondersteunen hoe kinderen en jongeren preventief ondersteund kunnen

Verder lezen

Flitsbezoeken

Juf Renate (als schoolleider in opleiding) en meester Henco zijn gestart met flitsbezoeken. Daarbij zitten wij onaangekondigd ongeveer tien minuten in een groep en kijken dan vooral naar het leerlingengedrag. Daarbij hebben wij de volgende vragen in ons hoofd: Wordt er geleerd? Hoe weet de leraar dat er geleerd wordt? Hoe weten de leerlingen dat er geleerd wordt? En, is succes in leren een geheim of zichtbaar en bekend? De observatie richt zich op wat de leerling maakt, vraagt en zegt en wat hij/zij doet; is de leerling betrokken, gemotiveerd? Na het flitsbezoek volgt meestal een kort nagesprek samen met

Verder lezen

MIG school (Manuele Intelligentie Groep)

Onze school heeft zich aangesloten bij deze club. MIG stimuleert kinderen, scholen en het bedrijfsleven om enthousiast te worden voor techniek. Groep 6 gaat op donderdag 14 juni naar een promotie Event Techniek (PET). Op hun website staat meer informatie. Zie www.petevents.nl MIG heeft inmiddels een inspiratiefilmpje ontwikkeld om aan scholen en ouders te laten zien wat er zoal gebeurt bij de bedrijfsbezoeken voor groep 7. Deze events worden in maart/april gehouden en onze school heeft zich hiervoor aangemeld. Zodra er meer bekend is, krijgt u daar  bericht over. Klik hier voor het filmpje.

Verder lezen